Przeglądy techniczne placów zabaw - GOCiNgocin.pl

Przeglądy techniczne placów zabaw - GOCiN


Przeglądy techniczne placów zabaw zlecimy w Głównym Ośrodku Certyfikacji i Nadzoru (GOCiN Sp. z o.o.) zlokalizowanym w Rzeszowie. Jedną z czołowych usług oferowanych przez tę firmę jest kontrola placu zabaw, skateparków oraz siłowni zewnętrznych. Kontrole dotyczą obiektów nowopowstałych oraz istniejących od dłuższego czasu. Polegają one na sprawdzeniu jakości zastosowanych do budowy materiałów, weryfikacji stanu technicznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Dzięki tej usłudze możemy mieć pewność, że stan techniczny placu zabaw, a przede wszystkim zlokalizowanych na nim urządzeń zabawowych, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo jego użytkownikom.

Kontrola i przeglądy techniczne placów zabaw

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.
Powstańców Listopadowych 29C / 9
35-606Rzeszów
podkarpackie
Tel.: +48726578727
REGON: 1803161080